Reactie Bestuur MKB Den Haag nieuwe burgemeester Den Haag

Wij zijn positief verrast door de voordracht van Jan van Zanen als burgemeester van Den Haag. De heer Jan van Zanen lijkt ons een prettige, stevige en verbindende bestuurder. En dat is op dit moment enorm belangrijk: Vertrouwen creëren als burgemeester en investeren in integer bestuur. Samenwerken als basis om nu weer door te pakken op de plannen die er lagen de thema’s die belangrijk zijn voor ondernemers in de stad zoals innovatie duurzaamheid bereikbaarheid en internationalisering. Door de impasses die zijn ontstaan in de raad hebben we als vertegenwoordiging van ondernemers in Den Haag uiteraard gemerkt dat zaken in de vertraging zijn gekomen. Dat investeringen achterblijven en besluitvorming vertraagt. En tel daar nog eens de coronacrisis bij op. We zijn flink achterop geraakt. De coronacrisis heeft ook weer duidelijk gemaakt hoeveel mooie goede ondernemende en sociale initiatieven er zijn in de stad. En we hebben ook gemerkt dat we dan weer snel kunnen schakelen met elkaar. Dit houden we nu graag vast met een blik op de toekomst en vanuit een nieuwe samenwerkingsbasis om verder te kunnen bouwen aan Den Haag. We feliciteren de heer Jan van Zanen met zijn voordracht en kijken er naar uit om hem te ontmoeten.
Bestuur MKB Den Haag
@foto: ANP

Ondernemers krijgen weer de ruimte

Ondernemers krijgen weer de ruimte. Horeca mogen open vanaf 1 juni, met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Vandaag maakt de Gemeente Den Haag bekend dat Haagse terrassen mogen uitbreiden met 25 procent.

Met een persoonlijk blog op haar LinkedIn pagina, laat wethouder Saskia Bruines Haagse ondernemers weten welke besluiten het college heeft genomen rondom de maatregelen per 1 juni.

Klik hier voor de blog

Coronacrisis | Update MKB Den Haag 13 mei

Wekelijkse update van MKB Den Haag voor ondernemers over de coronacrisis, informatie- en contactpunten in Den Haag, updates van de uitvoering van landelijke en lokale maatregelen en ondernemende initiatieven in onze regio.

Update landelijke ontwikkelingen

Aankondiging aanpassingen NOW
Minister Koolmees maakte afgelopen week bekend wederom een aantal aanpassingen in de regelingen, waaronder in de NOW, door te willen voeren. De boete als correctie op de NOW bij bedrijfseconomisch ontslag gaat mogelijk verdwijnen en er zijn onder meer aanpassingen voorgesteld in de voorwaarden voor winstuitkeringen en dividend. Deze aanpassingen moeten nog worden goedgekeurd.

Aanpassingen TOGS
MKB-Nederland wil dat de huidige TOGS-regeling verder wordt uitgebreid, omdat er nog altijd sectoren ten onrechte buiten de boot vallen. Dat schrijft voorzitter Jacco Vonhof in een brief aan de Tweede Kamer. Ook pleit hij voor een regeling in het tweede noodpakket die nauwer aansluit op het werkelijke omzetverlies en de doorlopende vaste lasten voor ondernemers.

Wij houden u – ook via sociale media – op de hoogte van belangrijke aanvullingen of wijzigingen in de regelingen.

Inspiraties voor openen en de 1,5 metereconomie
De verwachting is dat de 1,5 metersamenleving langere tijd aanhoudt. Ook als het kabinet de coronamaatregelen verder versoepelt. Premier Mark Rutte heeft brancheorganisaties al eerder opgeroepen om met voorstellen te komen voor invulling van de 1,5 metereconomie. Zij werken hiervoor de plannen uit en bieden ondersteuning aan hun leden bij het voorbereiden van het heropenen. Een overzicht van de protocollen per branche vindt u in dit handige artikel.

Coaching voor ondernemers
Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro. Meer informatie vindt u hier.

Wij wijzen u nogmaals op het overzicht van alle regelingen en de nieuwe informatiebronnen. U vindt deze via www.mkb.nl/corona en het Coronaloket. Heeft u vragen over de uitbreiding van de regelingen neemt u dan gerust contact met ons op via onze programmamanager Farshad Khan; info@mkbdenhaag.nl.

Update lokale maatregelen en initiatieven

Brief aan kabinet namens de G4
Samen met collega wethouders economie van de G4 gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den Haag) heeft wethouder Saskia Bruines namens de gemeente Den Haag deze week een brief gestuurd naar het kabinet. In deze brief vragen de gemeenten gezamenlijk aandacht voor een aantal zaken in de crisisaanpak. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het bieden van perspectief. U kunt deze brief hier lezen.

Ondertussen blijft de gemeente met u, ons en collega-ondernemersorganisaties in gesprek over oplossingen voor het herstel en stimulering van de economie.

Nieuwsbrief Gemeente Den Haag
De Gemeente Den Haag deelt alle informatie over regelingen, economische impulsen, initiatieven en de status van regelingen nu ook via een nieuwsbrief. Via deze link kunt u zich aanmelden voor deze updates.
 
Mobiliteit in de 1,5 metersamenleving
De nieuwe werkelijkheid de komende periode is de anderhalvemetersamenleving. Hoe richt u in zo’n samenleving uw mobiliteit in? Wat mag u wel en niet verwachten van uw medewerkers? Welke invloed heeft dit op de aanwezigheid van uw medewerkers en bezoekers, de parkeerdruk en uw mobiliteitsbeleid?

Daarover organiseert Bereikbaar Haaglanden in samenwerking met de Verkeersonderneming in Rotterdam op vrijdag 15 mei aanstaande om 12:00 uur een webinar. Bij het webinar aanwezig is Christel Mourik, directeur OV bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zij gaat nader in op de stand van zaken van het OV. Daarnaast krijgt u een sneak preview van de resultaten van het door De Verkeersonderneming gehouden onderzoek over het OV, delen we mobiliteitstips en discussiëren we met werkgevers en overheden aan de hand van stellingen hoe iedereen omgaat met mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving.  Meld u hier aan.

Corona-initiatieven door impact ondernemers
Er zijn vele mooie initiatieven door en voor ondernemers. We hebben er al een aantal met u gedeeld de afgelopen werken. Onze partner Impact City heeft een lijst samengesteld met initiatieven en updates van impact ondernemers in de regio Den Haag. Dank Impact City!

Wij wensen u wederom sterkte en succes voor de komende week. Het vraagt een lange adem en ondernemersgeest om met de huidige omstandigheden, ook voor de langere termijn, om te gaan. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u hierbij hulp nodig heeft!

Met een hartelijke groet,

Bestuur MKB Den Haag

Coronacrisis | Update MKB Den Haag 7 mei

Wekelijkse update van MKB Den Haag voor ondernemers over de coronacrisis, informatie- en contactpunten in Den Haag, updates van de uitvoering van landelijke en lokale maatregelen en ondernemende initiatieven in onze regio.

Update landelijke ontwikkelingen

Het kabinet maakte jl. 6 mei bekend dat er weer ruimte kan worden genomen in de samenleving en de economie en dat ondernemers stapsgewijs hun zaak weer kunnen openen volgens een routeplan. Naleving van de basisregels blijft een belangrijke voorwaarde evenals de tussentijdse effecten en cijfers.

Wat is de routekaart?
11 mei, 1 juni, 1 juli en 1 september zijn belangrijke data op de routekaart om Nederland en de economie weer stapsgewijs op gang te brengen. In dit bericht van de Rijksoverheid wordt nog eens goed uitgelegd wat de routekaart is en op basis van welke criteria en randvoorwaardensectoren kunnen worden geopened.

Hoe bereid je je goed voor op openen?
Naast het in acht nemen van de RIVM maatregelen, zijn per per sector protocollen opgesteld door brancheorganisaties. Deze worden via de brancheorganisaties gedeeld. We hopen spoedig een centrale plek of website met u te kunnen delen waar alle formeel geldende en afgestemde protocollen te vinden zijn.

Inspiraties voor openen en de 1,5 economie
Via de website coronaprotocollen.nl is een aantal protocollen van diverse sectoren verzameld. Deze website heeft echter op dit moment geen formele status, maar biedt wel inzicht.

Het is voor ondernemers de uitdaging om niet alleen de opening voor te bereiden, maar ook om continuïteit te kunnen bieden aan een 1,5 meter samenleving voor een aantal maanden of voor langere tijd. Dit artikel daagt u uit de opties hiervoor goed af te wegen. Wat past bij uw onderneming ook voor de middellange termijn in de 1,5 meter samenleving?

Extra steunmaatregelen kabinet
Bij de verlenging van de intelligente lockdown afgelopen week, met daarbij de gisteren gecommuniceerde aanpassingen en openingsmogelijkheden, heeft het kabinet ook aangekondigd een aantal maatregelen voor ondernemers te verlengen en verstevigen. Wij wijzen u nogmaals op het overzicht van alle regelingen en de nieuwe informatiebronnen vindt u ook nog steeds via www.mkb.nl/corona en het Coronaloket.

Heeft u vragen over de uitbreiding van de regelingen neemt u dan gerust contact met ons op via onze programmamanager Farshad Khan; info@mkbdenhaag.nl.

NLWerktDoor!
Door de coronacrisis is er veel uitval van productie en diensten en daarmee ook van werkgelegenheid. Terwijl werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek enzovoort juist op zoek zijn naar personeel. Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dit is essentieel om zorg te verlenen, winkels te bevoorraden, energie te leveren en de woningen te bouwen waar mensen op wachten. Kortom: om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in stand te houden.

NLWerktDoor! wil bedrijven helpen door vraag en aanbod te verbinden. Op het gebied van personeel, diensten en materieel. En ook om nieuwe business-to-business-kansen te benutten. Samen innovatieve oplossingen bedenken, als bedrijven en in sectoren, om te kunnen blijven ondernemen. Check hier de website van NLWerktDoor!

Update lokale maatregelen en initiatieven

Regelingen via Gemeente Den Haag

TOZO
TOZO is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. De regering doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen te melden als zij in financiële problemen komen. Op die manier blijft de regeling uitvoerbaar. De tijdelijke overbruggingsregeling is vooralsnog voor een periode van 3 kalendermaanden en is aan te vragen tot 1 juni 2020. Momenteel zijn er 13.405 aanvragen ingediend en 6.650 afgehandeld.

Belangrijk informatie:

Controleer goed of u écht aan alle voorwaarden voldoet;
Gemeente Den Haag ondersteunt alleen ondernemers die in Den Haag wonen;
De gemeente probeert het voorschot op de inkomensondersteuning 4 weken na ontvangst van het digitale formulier en de gevraagde stukken te verstrekken;
Is uw aanvraag niet compleet? Dan neemt de gemeente eerst telefonisch contact met u op;
U kunt de inkomensondersteuning ook met terugwerkende kracht aanvragen.

Lees alle informatie over de regeling hier //

Lening bedrijfskapitaal
U kunt ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente. Deze lening is bedoeld om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157. U moet deze lening later wel terugbetalen met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Kijk onder Aanwijzingen invullen formulier hoe u het bedrag en uw motivatie moet invullen.

Link naar aanvragen //

Webinar Haags Retail Punt
Na een succesvol webinar twee weken geleden ‘Omzet binnenhalen in de coronacrisis; tips voor Haagse retail- en horecaondernemers’, organiseert het Haags Retailpunt een tweede webinar: ‘Marketingactiviteiten om direct in te zetten. Hoe zorg je dat je opvalt?’ op maandagochtend 11 mei (10.00 – 11.00 uur) en woensdagavond 13 mei (20.00 – 21.00 uur).

Vastbesloten om sterker uit de crisis te komen? Gebruik deze tijd dan om jezelf opnieuw uit te vinden. Dit is hét moment om (extra) aandacht te besteden aan de marketing van je onderneming. Zodat je straks, als de economie weer aantrekt, klaar staat om die inhaalslag te kunnen maken. Marketingbureau Many Tastes helpt je in dit webinar bij het kiezen van de juiste prioriteiten en reikt verschillende marketing ‘aanvalstechnieken’ aan.

Met dit webinar biedt het Haags Retailpunt support aan Haagse ondernemers om de crisis op een zo positief mogelijke manier te doorstaan en inspiratie tot nieuwe ideeën voor jouw winkel of horeca-onderneming te komen.

Alle informatie over dit webinar en de aanmeldlink vind je hier //

Wij wensen u wederom sterkte en succes voor de komende week. Wij blijven u via onze website en social media kanalen informeren over de nieuwste ontwikkelingen. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen!

Met een hartelijke groet,

Bestuur MKB Den Haag

Rabobank Regio Den Haag: Samenwerken maakt het verschil

Richard van Maurik, directeur Bedrijven bij Rabobank Regio Den Haag, blikt terug op de afgelopen weken waarin door de medewerkers hard en intensief gewerkt is om klanten te helpen. “We willen ondernemers bijstaan om hun bedrijf overeind te houden en realiseren ons dat we, nu misschien wel meer dan ooit, het verschil willen en waar mogelijk moeten maken. Als bank, maar ook als maatschappelijk bewuste organisatie. Als en namens MKB Den Haag stelden we Richard wat vragen over deze uitdagende tijd voor ondernemers.

In contact met ondernemers blijven
“De coronacrisis heeft een enorme impact en brengt veel onzekerheid met zich mee voor ondernemers”, geeft Richard aan. “Om ze zo goed mogelijk te kunnen helpen, informeren we naar wat er speelt en welke vragen er leven. We hebben zoveel als mogelijk contact met onze klanten en overleggen vaak met werkgevers- en ondernemersverenigingen, gemeentes en brancheorganisaties. Onze voelsprieten staan uit, zodat wij ook adequaat kunnen adviseren over bijvoorbeeld de overheidsregelingen. De Rabobank en de andere Nederlandse banken hebben met de Nederlandse overheid de handen ineengeslagen om het bedrijfsleven zo goed als mogelijk te steunen in deze zware tijden.” Richard vertelt dat er inmiddels al veel uitstel op aflossingen is verleend aan ondernemers en dat er door hen ook veel gebruik gemaakt wordt van de BMKB-C leningen waarvoor de overheid een borgstelling afgeeft. “Gelukkig hebben de meeste gesprekken met klanten een positieve uitkomst en blijken we daadwerkelijk te kunnen helpen. Helaas komen we ook schrijnende situaties tegen waar we de regelingen niet toe kunnen passen. Veelal omdat ze voor de crisis al in zwaar weer zaten. Dan proberen we vooral de schade zoveel mogelijk te beperken.”

Denk je dat het ook mogelijk wordt voor ondernemers hun aflossingsachterstand na 1 oktober gespreid af te lossen in plaats van in één keer, zodat potentiële liquiditeitsproblemen en faillissementen alsnog kunnen worden voorkomen? Onderzoekt de bank die mogelijkheid met ondernemers?
“De Rabobank heeft ervoor gekozen om de looptijd van de lening met de periode waarover uitstel is verleend te verlengen in plaats van het ineens inhalen van de aflossing. De uitgestelde aflossingstermijnen worden dus toegevoegd aan het einde van de looptijd, waardoor de lening langer doorloopt dan in eerste instantie is afgesproken. Het voordeel is dat de hoogte van de aflossingstermijnen over de hele looptijd gelijk blijven aan de oorspronkelijk overeengekomen termijnen. Afhankelijk van alle ontwikkelingen rond Corona kan het zijn dat er weer nieuwe regelingen komen. We kunnen nu nog niets zeggen over hoe het in oktober zal zijn”, aldus Richard.

Zo snel mogelijk helpen
“Als we onze klanten zo goed mogelijk willen helpen, is niet alleen kennis en contact belangrijk, maar ook snelheid. Met man en macht proberen we allerlei interne processen te versnellen. Er wordt waar mogelijk in hoog tempo geautomatiseerd en gerobotiseerd. Daar hebben wijzelf en onze klanten direct profijt van, nu maar ook op langere termijn. Het zijn veranderingen die niet meer weg te denken zijn, ook niet als deze crisis voorbij is. Dat geldt trouwens voor alle oplossingen die nu overal om ons heen in sneltreinvaart gevonden worden: telewerken, onderwijs op afstand, vergaderen via Teams of Skype. Niet alleen de Rabobank verandert, de markt verandert, de samenleving verandert. De crisis zal ons in die zin uiteindelijk ook iets opleveren”, verwacht Richard. “Rabo Research heeft inmiddels het eerste rapport gepubliceerd over hoe een ‘1,5 meter-economie’ eruit zou kunnen gaan zien. Zeer nuttig voor ondernemers, want door dit soort onderzoeken wordt duidelijk waar mogelijkheden en kansen liggen voor hun eigen bedrijf”.

Kun je een voorbeeld geven van zo’n kans of van een ondernemer die jou hierin inspireert?
“Er zijn veel inspirerende voorbeelden te noemen. Ondernemers die kansen creëren en ermee aan de slag gaan. Een voorbeeld van een omdenker is Peter Boelhouwer van DB Evenementen/Haag Events. Evenementen organiseren ligt nu stil dus is hij op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. In beweging en in bedrijf blijven zoals hij zelf zegt. Bij diverse partijen zoals hockeyclub HDM, hockeyclub HDS en de Haagse Markt adviseert hij over crowd management met het oog op de 1.5 meter economie en zorgt voor de materialen die hiervoor nodig zijn. Hij ontwerpt en fabriceert de signing van borden, bewegwijzering, plattegronden enzovoort. Een mooi voorbeeld van omdenken”.

Maatschappelijke initiatieven ondersteunen
“Ook dragen we graag een steentje bij door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Initiatieven als #HelpDeHoreca en #supportyourlocalsNL. Samen met de gemeente Den Haag hebben we kunnen bewerkstelligen – via Stichting Leergeld – dat leerlingen die geen onderwijs op afstand konden volgen nu een laptop hebben en mee kunnen doen. De Participatie Keuken bezorgt met onze steun en de steun van verschillende andere sponsoren in totaal 100.000 maaltijden bij kwetsbare ouderen. En Juliana Plaza, het café-restaurant waar we onlangs nog samen met MKB Den Haag de ‘Vrijheidslunch’ voor ondernemende vrouwen organiseerden, verzorgt met steun van meerdere partners honderden maaltijden in de wijken Transvaal en Schilderswijk. Met deze projecten zijn kwetsbaren én ondernemers uit onze samenleving geholpen, dus het mes snijdt aan twee kanten.” Richard rondt af: “Deze bijzondere tijd vraagt om samenwerken en maatschappelijk bewustzijn. Het gaat om helpen, omdenken en het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Fijn om dat samen met MKB Den Haag, lokale ondernemers en andere partners vorm te geven.”

Meer informatie om je als ondernemer verder te helpen:

www.rabobank.nl/bedrijven/corona
www.raboenco.nl
www.rabobank.com/research
www.rabobank.nl/denhaag