Nieuw bestuurslid MKB Den Haag

Tijdens de drukbezochte zomerborrel is Appie el Massaoudi geïntroduceerd als nieuw bestuurslid van MKB Den Haag. Met deze aanvulling op het bestuur gaat Appie de komende tijd aan de slag met de thema’s duurzaamheid en inclusiviteit.

Appie el Massaoudi (31) is een bekende ondernemer in het Haagse. Hij heeft een gerenommeerd leerwerkbedrijf dat jongens met een afstand tot arbeidsmarkt een plek geeft in zijn mooie bedrijf.

Appie is goed op de hoogte met de uitdagingen van de ondernemers in de dynamische stad Den Haag. Hij verheugt zich op de nieuwe rol en de nieuwe verbindingen die hij kan leggen.

“Als directeur van AP’s services ken ik veel ondernemers. Ik vind het daarom van belang dat ondernemersbelangen goed worden behartigd in alle delen van de stad. Ik kan in mijn nieuwe rol als bestuurslid MKB Den Haag nieuwe verbindingen leggen”.

WATT doe jij aan energiebesparing?

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Je moet namelijk vóór die datum rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Wat en hoe? Klik op de website hieronder voor alle informatie!

WATT doe jij aan energiebesparing?

Oproep: Rabobank Regio Den Haag is op zoek naar jonge ambassadeurs

Onze partner, Rabobank Regio Den Haag zoekt jonge ambassadeurs voor een nieuwe Jongerenraad. Ben jij tussen de 18-28 jaar, klant van Rabobank, woon, werk en/of studeer je in de Haagse regio en wil je samen met de Rabobank een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij? Lees dan verder. De bank is namelijk op zoek naar jongeren voor een nieuw op te richten raad. Met deze raad wil de bank werken aan het motto ‘growing a better world together’. De leden, klanten, Raad van Commissarissen en medewerkers van de Rabobank maken het verschil in hun lokale omgeving. Ook jongeren zijn een belangrijke doelgroep. Luisteren naar en discussiëren met jongeren helpt de bank bij het halen van haar maatschappelijke ne commerciële doelen. Daarom lanceert de Rabobank een jongerenraad, een club van jonge, ondernemende ambassadeurs die met een frisse blik meedenkt over hoe zij haar coöperatieve invulling kan geven.

De jongeren krijgen toegang tot een netwerk waarmee ze zichzelf kunnen ontwikkelen en hen wordt gevraagd mee te denken over hoe de bank de doelgroep beter kan bereiken. Meedoen aan de jongerenraad heeft veel voordelen. De jongeren doen bestuurlijke ervaring op en leren een mening vormen en discussiëren. Daarnaast nemen ze een kijke achter de schermen bij de bank. En wie weet levert dat wel een stageplaats, baan of carrièresprong op.

Ben jij die ambassadeur naar wie Rabobank Regio Den Haag op zoek is? Kijk dan op de site: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/regio-den-haag/gezocht-jonge-ambassadeurs-voor-jongerenraad/

 

Den Haag eerste G4-gemeente met Ondernemersagenda voor lokaal mkb

Wethouder Economie Richard de Mos introduceert namens het College van Den Haag de Haagse Ondernemersagenda. Een programma boordevol actiepunten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat, om het Haags midden- en kleinbedrijf te versterken. De gemeente legt de lat hoog: Den Haag wil de meest ondernemersvriendelijke stad van Nederland zijn. Vernieuwend aan de agenda is de gekozen insteek op levensfase in plaats van een sectorale benadering.

Met de Haagse Ondernemersagenda versterkt de gemeente haar dienstverlening. De gemeente wil voortbouwen op bestaande successen zoals het Ondernemersportaal en Steenworp. En tegelijkertijd wil de gemeente met nieuwe projecten inspelen op de behoeften van ondernemers en daarmee urgente kwesties aanpakken zoals het vinden van goed personeel, mogelijkheden voor financiering, en inspelen op de uitdagingen van de toekomst zoals digitalisering en digitale veiligheid.

Den Haag gaat onder andere toewerken naar één centraal aanspreekpunt waar ondernemers terecht kunnen voor alle zaken die zij met de gemeente willen regelen. Daarnaast wordt de communicatie over regels beter: heldere uitleg, eenvoudige procedures en duidelijkheid over wat wel en niet mag. Ook gaat de gemeente ondernemers meer ondersteunen bij het starten en doorgroeien door middel van speciale programma’s zoals het organiseren van een Ondernemersschool, bootcamps en ambachtsacademies.

Helft van de Haagse banen
Wethouder De Mos is blij met de agenda. “Het Haagse mkb is goud waard en is de motor van onze lokale economie. Samen zorgen deze bedrijven voor ruim van de helft van de Haagse banen. Dit moeten wij koesteren en faciliteren en daarom zetten we flink in op onze dienstverlening. In veel gevallen gaat het om het makkelijker maken van praktische zaken zodat ondernemers zich kunnen richten op waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen!”

Afgelopen jaar introduceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het mkb-actieplan. Den Haag is de eerste grote stad in Nederland die nu een dergelijke actieagenda op lokaal niveau introduceert. Diverse mkb-organisaties onderstrepen het belang van de Ondernemersagenda.

Goede aanzet
Henk Kool, voorzitter van de onafhankelijke denktank Economic Board The Hague, vindt de Ondernemersagenda een goed plan: “Goed dat de gemeente niet alleen werkt aan een visie maar ook aan een concrete uitvoeringsagenda. Het midden- en kleinbedrijf is de belangrijkste banenmotor in Den Haag en moeten zo goed mogelijk worden geholpen. Daar is deze agenda een hele goede aanzet toe.”

“De kracht van de ondernemersagenda van gemeente Den Haag ligt in het stroomlijnen van informatie en uitvoering van beleid gericht op de ondernemers zelf,” aldus Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag. “Ook zien wij aanknopingspunten vanuit MKB Den Haag om de samenwerking te intensiveren middels een uitvoeringsagenda gericht op de communicatie, beleid zzp’ers en kennisdeling. MKB Den Haag ondersteunt de ondernemersagenda en verbindt hiermee de ondernemer met de gemeente Den Haag.”

Hans Biesheuvel, medeoprichter ONL voor Ondernemers: “De Haagse economie bestaat voor meer dan de helft uit bedrijven van MKB-ondernemers. Zij creëren banen, zorgen voor innovatie en nemen maatschappelijke initiatieven. Een heldere mkb-agenda is belangrijk voor deze mensen. Zo kunnen wij gezamenlijk Den Haag ondernemender maken.”

Over de Haagse Ondernemersagenda
De agenda richt zich op ondernemers tot 100 werknemers, van starters, doorgroeiers en gevestigde bedrijven, van familiezaak tot zzp‘er, in alle branches: van ondernemer in de zorg tot aannemer in de bouw en van creatieve designer tot kroegbaas. De actiepunten zijn gebundeld in vier speerpunten: dienstverlening, starten, groeien en een gebiedsaanpak om lokaal ondernemerschap te versterken. In de gebieden Zuidwest en Haags Veen zit meer economische kracht dan dat er nu uitkomt.

De volledige Haagse Ondernemersagenda is te lezen op: Haagse ondernemersagenda ‘De ondernemer centraal’

Verkeershinder door werk aan de Erasmusweg start maandag 11 maart

Verkeershinder door werk aan de Erasmusweg start maandag 11 maart

Werkzaamheden Erasmusweg
De gemeente Den Haag vernieuwt tussen 11 maart 2019 en medio 2020 de Erasmusweg. Tijdens de werkzaamheden is steeds een deel van de Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer. Vanaf 11 maart tot 26 augustus werken we tussen de Loevesteinlaan en de Moerweg. Hierdoor krijgt u te maken met omleidingsroutes en extra drukte op de weg.

Bereikbaarheid
Verschillende lokale omleidingsroutes houden uw buurt bereikbaar. Bekijk de omleidingsroutes op www.denhaag.nl/erasmusweg.

Contact met projectteam
Heeft u vragen over uw situatie, opmerkingen of klachten? Stuur ons een e-mail en wij zorgen voor snelle beantwoording.
Vanaf maandag 4 maart tot en met maandag 15 april is er iedere week spreekuur van 15.00 tot 16.30 uur in wijkwinkel
Bij Betje, Betje Wolffstraat 181. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Na 15 april is het spreekuur om de twee weken.

Communicatie op maat
Wilt u uw bezoekers, medewerkers, klanten of leveranciers informeren over de werkzaamheden aan de Erasmusweg? Opwww.denhaag.nl/erasmusweg vindt u handige middelen die u in uw communicatie kunt gebruiken. Wilt u gedrukte exemplaren van de twee posters ontvangen? Stuur dan een mail naar erasmusweg@denhaag.nl.

Volg het project en stel uw vragen via:
· Erasmusweg@denhaag.nl
· Facebook.com/Erasmusweg070
· Twitter.com/Erasmusweg070
· WhatsApp: 06 – 30 87 74 80

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/erasmusweg