Nieuwe netwerkpartner MKB Den Haag: Welkom NLinBusiness

MKB Den Haag werkt nauw samen met NLinBusiness, dé zakengids voor internationaal ondernemen.

 NLinBusiness: méér ondernemers, in méér buitenland.  

NLinBusiness maakt het ondernemers makkelijker om internationaal te groeien. In zorgvuldig geselecteerde Cities of Opportunity bouwen zij aan NL Business Hubs, sterke netwerken van Nederlandse ondernemers en lokale dienstverleners.

Op NLinBusiness.com vind je praktische en inspirerende informatie over internationaal zakendoen. Van marktrapporten, tot tips voor het beste hotel in jouw stad. Op evenementen, workshops en netwerkborrels ontmoet je de juiste mensen die jou verder helpen.

NLinBusiness is een initiatief van de Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, de brancheverenigingen FME, evofenedex en Koninklijke Metaalunie.

Meer weten? Kijk op hun website, volg hen ook op social media (LinkedIN en Twitter) en schrijf je in voor hun maandelijkse nieuwsbrief.  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dirk de Bie, manager externe relaties.

 

Stopzetten PAS treft vrijwel iedere gemeente

In bijna elke gemeente ligt één of liggen verschillende projecten stil door de beëindiging van de regeling Programma Aanpak Stikstof (PAS), zoals de bouw van woningen en projecten van bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen, recreatie, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden. Dit blijkt uit een enquête van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) onder alle gemeenten. De Raad van State heeft in mei namelijk bepaald dat de PAS-regeling in strijd is met Europese regelgeving.

Adviescollege

Inmiddels heeft minister Schouten (Landbouw) een adviescollege ingesteld dat zich moet buigen over een oplossing. Naar verwachting komt het college dit najaar met een eerste advies. Na de zomer komt er ook een aangepast stikstofrekenmodel en een toets om projecten met urgentie te kunnen beoordelen. Ondertussen kiezen veel gemeenten voor zekerheid en stellen projecten uit, totdat er meer duidelijkheid is.

Nieuw perspectief

Een uitweg vinden blijkt een ingewikkelde klus die tijd vergt. Aan de ene kant speelt de urgentie om woningen te bouwen en bedrijven gelegenheid te geven om te groeien en aan de andere kant het belang van de natuur. In de oplossingen voor de ruimtelijke inpassing moet een nieuwe balans tussen de verschillende belangen worden gevonden.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Zie voor meer informatie over de PAS-regeling onze pagina veelgestelde vragen over de gevolgen PAS-uitspraak.

Finale OndernemersPrijs Haaglanden tijdens Den Haag Onderneemt!

De OndernemersPrijs Haaglanden 2020 wordt dit jaar uitgereikt tijdens het evenement Den Haag Onderneemt op 26 november 2019. De prijs kan worden gewonnen door ondernemers uit de regio Haaglanden. De drie finalisten presenteren zich tijdens Den Haag Onderneemt! aan de aanwezige 500 ondernemers. De prijs wordt uitgereikt door wethouder Richard de Mos van Den Haag, als gastheer van de OndernemersPrijs Haaglanden. Ondernemers uit de regio Haaglanden kunnen zich tot 1 oktober 2019 aanmelden voor deze prijs voor excellent ondernemerschap.

De OndernemersPrijs Haaglanden is dit jaar te gast bij Den Haag Onderneemt! Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag. Het vindt plaats in de Fokkerterminal in Den Haag op dinsdag 26 november 2019. De finale en uitreiking van de prijs is een zelfstandig onderdeel van het middagprogramma.

Deelname en aanmelding

Ondernemers komen in aanmerking als hun onderneming meer dan drie jaar actief en gevestigd is in de regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden- Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). Ondernemers kunnen zich aanmelden op www.ondernemersprijs- haaglanden.nl/aanmelden. Daar staat ook meer over de procedure en voorwaarden. Overigens kunnen ondernemers ook door anderen als kanshebber worden voorgedragen via op www.ondernemersprijs-haaglanden.nl/voordragen. De sluitingsdatum voor de aanmelding is 1 oktober 2019

Selectie en jurering

Uit alle aanmeldingen selecteert een onafhankelijke commissie een aantal genomineerden. Deze genomineerden worden uitgenodigd zich eind oktober aan de jury te presenteren. Uit de genomineerden wordt een drietal finalisten gekozen. De jury legt vervolgens een bedrijfsbezoek af bij deze finalisten en kiest daarna de uiteindelijke winnaar. In de selectiecommissie zitten vooral professionals op het gebied van bedrijfsvoering en bij de jury staat kennis van ondernemerschap centraal. Onafhankelijk juryvoorzitter is Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland.

Uitreiking en oorkonde

De prijs wordt uitgereikt door de Richard de Mos (Wethouder Economie, Sport, Buitenruimte en 1e loco burgemeester van Den Haag). Zowel alle genomineerden als de finalisten ontvangen een oorkonde en worden meegenomen in de publiciteit rondom de OndernemersPrijs Haaglanden. Winnaars en genomineerden van de afgelopen jaren krijgen hier altijd veel erkenning voor.

Stichting OndernemersPrijs Haaglanden

De organisatie van de prijs is in handen van de Stichting OndernemersPrijs Haaglanden. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en geldt voor het volgende jaar. Meer informatie over de stichting en de prijs staat op www.ondernemersprijs-haaglanden.nl.

Nieuw bestuurslid MKB Den Haag

Tijdens de drukbezochte zomerborrel is Appie el Massaoudi geïntroduceerd als nieuw bestuurslid van MKB Den Haag. Met deze aanvulling op het bestuur gaat Appie de komende tijd aan de slag met de thema’s duurzaamheid en inclusiviteit.

Appie el Massaoudi (31) is een bekende ondernemer in het Haagse. Hij heeft een gerenommeerd leerwerkbedrijf dat jongens met een afstand tot arbeidsmarkt een plek geeft in zijn mooie bedrijf.

Appie is goed op de hoogte met de uitdagingen van de ondernemers in de dynamische stad Den Haag. Hij verheugt zich op de nieuwe rol en de nieuwe verbindingen die hij kan leggen.

“Als directeur van AP’s services ken ik veel ondernemers. Ik vind het daarom van belang dat ondernemersbelangen goed worden behartigd in alle delen van de stad. Ik kan in mijn nieuwe rol als bestuurslid MKB Den Haag nieuwe verbindingen leggen”.

WATT doe jij aan energiebesparing?

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. Je moet namelijk vóór die datum rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Wat en hoe? Klik op de website hieronder voor alle informatie!

WATT doe jij aan energiebesparing?