Den Haag eerste G4-gemeente met Ondernemersagenda voor lokaal mkb

Wethouder Economie Richard de Mos introduceert namens het College van Den Haag de Haagse Ondernemersagenda. Een programma boordevol actiepunten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat, om het Haags midden- en kleinbedrijf te versterken. De gemeente legt de lat hoog: Den Haag wil de meest ondernemersvriendelijke stad van Nederland zijn. Vernieuwend aan de agenda is de gekozen insteek op levensfase in plaats van een sectorale benadering.

Met de Haagse Ondernemersagenda versterkt de gemeente haar dienstverlening. De gemeente wil voortbouwen op bestaande successen zoals het Ondernemersportaal en Steenworp. En tegelijkertijd wil de gemeente met nieuwe projecten inspelen op de behoeften van ondernemers en daarmee urgente kwesties aanpakken zoals het vinden van goed personeel, mogelijkheden voor financiering, en inspelen op de uitdagingen van de toekomst zoals digitalisering en digitale veiligheid.

Den Haag gaat onder andere toewerken naar één centraal aanspreekpunt waar ondernemers terecht kunnen voor alle zaken die zij met de gemeente willen regelen. Daarnaast wordt de communicatie over regels beter: heldere uitleg, eenvoudige procedures en duidelijkheid over wat wel en niet mag. Ook gaat de gemeente ondernemers meer ondersteunen bij het starten en doorgroeien door middel van speciale programma’s zoals het organiseren van een Ondernemersschool, bootcamps en ambachtsacademies.

Helft van de Haagse banen
Wethouder De Mos is blij met de agenda. “Het Haagse mkb is goud waard en is de motor van onze lokale economie. Samen zorgen deze bedrijven voor ruim van de helft van de Haagse banen. Dit moeten wij koesteren en faciliteren en daarom zetten we flink in op onze dienstverlening. In veel gevallen gaat het om het makkelijker maken van praktische zaken zodat ondernemers zich kunnen richten op waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen!”

Afgelopen jaar introduceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het mkb-actieplan. Den Haag is de eerste grote stad in Nederland die nu een dergelijke actieagenda op lokaal niveau introduceert. Diverse mkb-organisaties onderstrepen het belang van de Ondernemersagenda.

Goede aanzet
Henk Kool, voorzitter van de onafhankelijke denktank Economic Board The Hague, vindt de Ondernemersagenda een goed plan: “Goed dat de gemeente niet alleen werkt aan een visie maar ook aan een concrete uitvoeringsagenda. Het midden- en kleinbedrijf is de belangrijkste banenmotor in Den Haag en moeten zo goed mogelijk worden geholpen. Daar is deze agenda een hele goede aanzet toe.”

“De kracht van de ondernemersagenda van gemeente Den Haag ligt in het stroomlijnen van informatie en uitvoering van beleid gericht op de ondernemers zelf,” aldus Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag. “Ook zien wij aanknopingspunten vanuit MKB Den Haag om de samenwerking te intensiveren middels een uitvoeringsagenda gericht op de communicatie, beleid zzp’ers en kennisdeling. MKB Den Haag ondersteunt de ondernemersagenda en verbindt hiermee de ondernemer met de gemeente Den Haag.”

Hans Biesheuvel, medeoprichter ONL voor Ondernemers: “De Haagse economie bestaat voor meer dan de helft uit bedrijven van MKB-ondernemers. Zij creëren banen, zorgen voor innovatie en nemen maatschappelijke initiatieven. Een heldere mkb-agenda is belangrijk voor deze mensen. Zo kunnen wij gezamenlijk Den Haag ondernemender maken.”

Over de Haagse Ondernemersagenda
De agenda richt zich op ondernemers tot 100 werknemers, van starters, doorgroeiers en gevestigde bedrijven, van familiezaak tot zzp‘er, in alle branches: van ondernemer in de zorg tot aannemer in de bouw en van creatieve designer tot kroegbaas. De actiepunten zijn gebundeld in vier speerpunten: dienstverlening, starten, groeien en een gebiedsaanpak om lokaal ondernemerschap te versterken. In de gebieden Zuidwest en Haags Veen zit meer economische kracht dan dat er nu uitkomt.

De volledige Haagse Ondernemersagenda is te lezen op: Haagse ondernemersagenda ‘De ondernemer centraal’

Verkeershinder door werk aan de Erasmusweg start maandag 11 maart

Verkeershinder door werk aan de Erasmusweg start maandag 11 maart

Werkzaamheden Erasmusweg
De gemeente Den Haag vernieuwt tussen 11 maart 2019 en medio 2020 de Erasmusweg. Tijdens de werkzaamheden is steeds een deel van de Erasmusweg afgesloten voor al het verkeer. Vanaf 11 maart tot 26 augustus werken we tussen de Loevesteinlaan en de Moerweg. Hierdoor krijgt u te maken met omleidingsroutes en extra drukte op de weg.

Bereikbaarheid
Verschillende lokale omleidingsroutes houden uw buurt bereikbaar. Bekijk de omleidingsroutes op www.denhaag.nl/erasmusweg.

Contact met projectteam
Heeft u vragen over uw situatie, opmerkingen of klachten? Stuur ons een e-mail en wij zorgen voor snelle beantwoording.
Vanaf maandag 4 maart tot en met maandag 15 april is er iedere week spreekuur van 15.00 tot 16.30 uur in wijkwinkel
Bij Betje, Betje Wolffstraat 181. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Na 15 april is het spreekuur om de twee weken.

Communicatie op maat
Wilt u uw bezoekers, medewerkers, klanten of leveranciers informeren over de werkzaamheden aan de Erasmusweg? Opwww.denhaag.nl/erasmusweg vindt u handige middelen die u in uw communicatie kunt gebruiken. Wilt u gedrukte exemplaren van de twee posters ontvangen? Stuur dan een mail naar erasmusweg@denhaag.nl.

Volg het project en stel uw vragen via:
· Erasmusweg@denhaag.nl
· Facebook.com/Erasmusweg070
· Twitter.com/Erasmusweg070
· WhatsApp: 06 – 30 87 74 80

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/erasmusweg

De Koningstunnel gaat morgen dicht

Hiermee wijzen we u nogmaals op de aankomende afsluiting van de Koningstunnel.
Vanaf 1 maart tot 1 oktober zal de tunnel gesloten zijn voor al het autoverkeer.

De afsluiting zal zeker in de eerste periode leiden tot vertragingen en overlast.
Deze overlast zal ontstaan in de directe omgeving van de tunnel, maar ook in een breder gebied gezien de noodzakelijke omleidingen.

Bijgaand ontvangt u alle relevante informatie over de werkzaamheden en de omleidingen.

U ontvangt tevens internet en intranet teksten die u direct kunt gebruiken om uw medewerkers, afnemers, leveranciers en bezoekers te informeren.

Wees voorbereid en houdt rekening met extra vertragingen.

Kijk op:

–       https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/renovatie-koningstunnel.htm

–       https://koningstunnelcoalitie.nl/

Intranet tekst afsluiting Koningstunnel

KONINGSTUNNEL en alternatief vervoer-kl

Internet tekst afsluiting

Koningstunnel

Koningsdeal

Brief wethouder Van Asten

Gemeente helpt Haags MKB opnieuw met zakendoen in Duitsland

Na het succesvolle pilotproject in 2018, biedt de gemeente Den Haag ook dit jaar een intensief begeleidingstraject voor mkb’ers die hun afzetmarkt willen uitbreiden naar Duitsland. Er zijn slechts tien plekken beschikbaar voor dit traject. Inschrijven kan tot 15 maart 2019 via de website www.denhaag.nl/internationaalondernemen

Wat houdt het begeleidingstraject in?
De begeleiding van de deelnemende bedrijven vindt plaats in samenwerking met de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in Den Haag. Deze organisatie beschikt over de kennis en experts om bedrijven te helpen zaken te doen in Duitsland. Het begeleidingstraject is maatwerk. Iedere deelnemer werkt met een exportdeskundige van de DNHK een individuele Duitslandstrategie uit. Zo is er een marktscan en wordt bekeken of het product en communicatiemiddelen aangepast moeten worden aan de Duitse markt. Na het bepalen van mogelijke Duitse afnemers, distributiepartners en/of handelsvertegenwoordigers van een product(en) of dienst(en) wordt bepaald hoe deze partijen het best benaderd kunnen worden. Naast de persoonlijke begeleiding, krijgen de deelnemers trainingen over, omgangsvormen, cultuur en leren zij de Duitse taal. Ook ondernemingsrecht, arbeidsrecht en fiscale onderdelen bij het zaken doen in en met de Bondsrepubliek komen aan bod. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een gratis lidmaatschap bij de DNHK aangeboden. Dit betekent 1 jaar lang toegang tot een groot Duits-Nederlandse netwerk (1.500 leden) en interessante netwerkevenementen in Nederland en Duitsland.

 Kosten
Deelname aan het begeleidingstraject is gratis. Kosten voor vrijwillige programmaonderdelen, zoals een beursbezoek en promotie-, reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Voorwaarden deelname
Deelname aan het traject kost 2 tot 3 dagdelen per maand (een eventueel beursbezoek aan Duitsland valt buiten deze dagdelen). Deelnemers zijn verplicht aanwezig te zijn bij de gezamenlijke onderdelen van het begeleidingstraject of zich laten vertegenwoordigen. Daarnaast zijn deelnemers bereid ervaringen te delen door het geven van interviews of korte presentaties om andere Haagse bedrijven te inspireren.

Aanmelden
Elke Haagse MKB’er kan zich aanmelden tot en met vrijdag 15 maart 2019. Het inschrijfformulier staat op www.denhaag.nl/internationaalondernemen

Selectie deelnemers
Een selectiecommissie beoordeelt de inschrijvingen. Er wordt onder andere gekeken naar:

  • algehele indruk van de bedrijfsactiviteit
  • motivatie van de ondernemer
  • haalbaarheid en potentie op de Duitse markt
  • aansluiting van de ambitie ondernemer op het begeleidingstraject
  • actuele bedrijfsindicatoren
  • mogelijkheid tot opschalen van het product of te verlenen dienst(en)

Bekendmaking deelnemers
Uiterlijk 21 maart 2019 krijgen bedrijven bericht of ze geselecteerd zijn voor deelname aan het programma. Daarna volgen de selectiegesprekken op 25 en 26 maart 2019. Het begeleidingstraject start in april 2019.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marijn Leijten, International Trade Officer Economische zaken van de gemeente, e-mailadres marijn.leijten@denhaag.nl Ook kunt u contact opnemen met Elisa Gentzsch, exportadviseur bij DNHK, e-mailadres e.gentzsch@dnhk.org

Feestelijke bijeenkomst ‘Dag van de ondernemer ‘ Klik hier om aan te melden

Een groot netwerk is één van de ingrediënten voor succes. In het kader van de jaarlijkse ‘Dag van de Ondernemer’ nodigen wij je daarom uit voor een feestelijke netwerkbijeenkomst op vrijdagavond 16 november vanaf 17:30 uur in het Gemeentemuseum in Den Haag. De avond, onder leiding van dagvoorzitter Shay Kreuger (bekend van FunX), wordt om 18:00 uur geopend.  MKB Den Haag, het Gemeentemuseum en FunX Media geloven in de verbinding tussen ondernemers, maatschappelijke instellingen en de stad.

Glans en Geluk
In het betoverende Gemeentemuseum is tegelijkertijd de tentoonstelling Glans en Geluk te zien. De tentoonstelling toont het erfgoed van veel Nederlandse moslims en mensen die wortels hebben in een land waar de islam kunst en cultuur van oudsher diepgaand heeft beïnvloed.
Literatuur en het schrift, maar ook muziek en samen eten en drinken spelen een belangrijke rol in de wereld van de islam. Het museum heeft daarom achttien schrijvers, koks en muzikanten uitgedaagd iets te creëren bij objecten uit de tentoonstelling. Het resultaat? Verhalen, gedichten, recepten en muziek die de zintuigen op scherp zetten.

Programma
17.30 uur: Ontvangst
18.00 uur: Start programma
18.45 uur: Lopend buffet en rondleidingen Glans en Geluk
20.30 uur: Einde

Aanmelden kan tot 13 november via de website: https://dagvandeondernemer.gem-event.nl.