Sociale Aanpak

U bevindt zich hier:  Home/Sociale Aanpak

Sociale Aanpak

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet, die in 2015 zijn ingevoerd, is voor veel ondernemers van groot belang. In 2016 is daar invulling aan gegeven door het mede-organiseren van banenmarkten, organiseren van een viertal Jongeren in de Lift, meewerken aan de “Commissie Samenleving”-brief  “extra impuls werkgelegenheid” en meedenken over het bevorderen of stimuleren van sociaal ondernemerschap. Dit alles in nauwe samenwerking met onze partner WSP Den Haag. In 2017 gaan wij sociaal ondernemen breed gaan promoten.

Jongeren in de Lift
2017 staat vooral in het teken van het boeken van resultaat, voornamelijk in het tegengaan van de jeugdwerkloosheid. Ons eigen succesvolle initiatief Jongeren in de Lift, opgezet in nauwe samenwerking met WSP en Stichting Boschuyzen, wordt verder uitgebouwd en nog professioneler ingevuld. De afgelopen jaren hebben randgemeentes dit initiatief overgenomen, zoals Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. In 2017 volgen het Westland en Zoetermeer, waarbij MKB Den Haag haar kennis en ervaring zal overbrengen. Dit jaar worden er weer 4 edities van Jongeren in de Lift georganiseerd, waarbij wij andere businessclubs en belangenbehartigers gaan enthousiasmeren ons goede voorbeeld te volgen. Tevens worden er in 2017 meerdere “in de lift”  varianten georganiseerd, bijvoorbeeld voor statushouders en vrouwen.

Banenmarkten
Banenmarkten organiseren in de diverse Haagse wijken blijken succesvol te zijn qua aantrekken van werkgevers en werkzoekenden. Daarom zal in 2017 MKB Den Haag ook hier haar medewerking aan verlenen. Als laatste zal er ook i.s.m. de Praktijkschool De Einder een banenmarkt worden georganiseerd t.b.v. haar leerlingen en worden er verdere afspraken worden gemaakt omtrent stage-plekken etc.

Communicatiekanalen
Dit jaar worden de volgende stappen gezet in de ontwikkeling van een app waar werkzoekenden worden gekoppeld via een talentenscan aan een potentiële werkgever. Hierbij kunnen jongeren zonder een startkwalificatie hun competenties laten vastleggen. Tenslotte gaat MKB Den Haag i.s.m. de Gemeente een magazine ontwikkelen rond het thema 50-plus en werkgelegenheid.