Ruimtelijke Ordening & Verkeer

U bevindt zich hier:  Home/Ruimtelijke Ordening & Verkeer

Ruimtelijke Ordening & Verkeer

Om goed te kunnen ondernemen in een stad als Den Haag zijn ruimte en mobiliteit van groot belang. Goed en regelmatig overleg met de gemeente is van belang. In 2016 hebben we met het Hoofd Bereikbaarheid en Verkeersmanagement van de Stadsregisseur Bereikbaarheid structureel overleg gevoerd over alle verkeersplannen in de stad voor nu en de komende jaren. In 2017 zullen we dit beleid continueren.

Tevens is met de gemeente Den Haag afgesproken dat de verkeerswerkzaamheden regelmaat gecommuniceerd worden aan het MKB Den Haag bestuur, zodat wij onze leden tijdig en juist kunnen informeren.

We zijn convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden. Een breed platform waar veel bedrijven en organisaties bij zijn aangesloten. Binnen dit platform stellen we ons ook in 2017 weer betrokken op.

Bij alle bijeenkomsten omtrent de bereikbaarheid van onze stad, inclusief de bereikbaarheid van de Metropool Rotterdam- Den Haag, is MKB Den Haag ook in 2017 vertegenwoordigd. De bereikbaarheid van zowel de stad Rotterdam als Den Haag en het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport staat in 2017 centraal.