Lobby

U bevindt zich hier:  Home/Lobby

‘MKB Den Haag: Samen doen = Samen sterk!’

Lobby: we zijn voortdurend in gesprek met de gemeente, met andere belangenorganisaties of koepelverenigingen over die onderwerpen die van belang zijn voor het MKB in Den Haag. Denk daarbij aan werkgelegenheid, duurzaamheid, aanbestedingen, betalingsgedrag van de gemeente en verkeersknelpunten.

Informatieverstrekking: Via onze website, social media, nieuwsbrieven, nieuwsmedia en op onze bijeenkomsten informeren wij onze leden en relaties over diverse ontwikkelingen. Ook in 2017 zal MKB Den Haag weer op deze wijze van zich laten horen.

Netwerken: Een van onze doelstellingen is om ondernemers met elkaar en met organisaties en bestuurders van deze stad in contact te brengen. Dat doen we met name door het organiseren van onze grote netwerkborrels, ledenlunches én door het organiseren van kleinschalige themabijeenkomsten.

Service: MKB Den Haag is onderdeel van MKB Nederland. Met elkaar bieden wij onze leden ook de nodige services: advies, informatie, hulp. Met name via MKB Servicedesk is er voor iedere ondernemer veel input te krijgen.

Meer informatie?
Wilt u contact met het bestuur? Heeft u een vraag, een verzoek, een opmerking, laat het ons dan weten. Een overzicht van de bestuurssamenstelling vindt u hier.
Ook kunt u contact opnemen via ons secretariaat: info@mkbdenhaag.nl of 06 10178427.