Internationalisering

U bevindt zich hier:  Home/Internationalisering

Internationalisering

Uit verschillende onderzoeken en enquêtes is gebleken dat onze achterban haar vleugels wil uitslaan richting internationale organisaties in Den Haag en naar het buitenland. In 2016 hebben we samen met ICP een enquête gehouden waar de behoeften van onze achterban liggen. De behoefte ligt in het zakendoen met zowel internationale bedrijven in Den Haag als over de grens. Om internationaal zaken te kunnen doen is kennis van het betreffende land en de cultuur heel belangrijk. De respondenten gaven aan deze kennis graag te vergaren. Een ander belangrijk punt was het ontmoeten van de internationale doelgroep. Het samenwerkingsconvenant met ICP in 2016 was een eerste stap in het verbinden van de internationale bedrijven in Den Haag met het MKB. Uit het onderzoek van de gemeente Den Haag is gebleken dat landen als Duitsland, België en China gewenste landen zijn om zaken naar uit te breiden. In 2017 willen wij onze achterban gaan toerusten met kennis, middels verschillende kennissessies onder de noemer: MKB Den Haag Internationaal Zakendoen

Binnen de metropoolregio MRDH en de gemeente Den Haag wordt gekeken naar toekomstige handelsmissies. Natuurlijk zullen voorafgaand aan een missie bijeenkomsten georganiseerd worden
die meer inzicht geven in het programma en in de economische ontwikkelingen van het land.