Duurzaamheid

U bevindt zich hier:  Home/Duurzaamheid

Duurzaamheid

MKB Den Haag heeft het onderwerp duurzaamheid hoog op de agenda staan.

Wij maken ons als belangenorganisatie hard en sterk voor een gezond ondernemersklimaat in de stad. Maar ook voor een gezond leefklimaat. Duurzaamheid heeft te maken met een mindset: bewustwording van de wereld waarin we wonen, leven en werken. Die wereld is kostbaar, daar moeten we zuinig en netjes op zijn en in vele opzichten rekening mee houden. In het in oktober van 2016 geratificeerde Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt die ook ondernemers in ons land noodzaken maatregelen te gaan treffen om ons (leef-)klimaat te verbeteren. Zo zal het uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’ gevolgen hebben voor zaken als milieubelasting en afvalkosten.

MKB Den Haag is convenantpartner van Bereikbaar Haaglanden. In 2017 gaan we ook met een duurzaamheidsbril kijken naar de bereikbaarheid van de stad. Samen met de Mobiliteitsmakelaar gaan we een of meerdere sessies organiseren. Het doel van deze sessies is om Haagse ondernemers te informeren over de issues op het gebied van bereikbaarheid. Daarnaast willen we laten zien welke (duurzame) alternatieven en oplossingen er zijn om toch bereikbaar te blijven.

Duurzaamheid is een aanjager van innovatie en ontwikkeling. Duurzame ontwikkelingen staan nog tamelijk in de kinderschoenen. Tegelijkertijd is er veel aandacht en gebeurt er op dit terrein veel. Dit biedt veel mogelijkheden voor innovaties. Met name voor jonge, startende ondernemers en ondernemingen liggen hier kansen. MKB Den Haag wil de aanjager zijn voor het MKB in de stad om hier hun kansen te pakken. Mede daarom zijn we in 2013 gestart met de MKB Den Haag Duurzaamheidsprijs. In 2014 is Fonds1818 aangehaakt om deze prijs te ondersteunen. In 2016 is de prijs uitgereikt tijdens het ondernemersontbijt. Ook in 2017 gaan we de prijs organiseren, onder meer in samenwerking met Duurzaam Den Haag.

MKB Den Haag werkt samen met en is betrokken bij de Haagse Vereniging voor Duurzaamheid, met Duurzaam Den Haag, de Social Club Den Haag en met de gemeente Den Haag, onder andere via het convenant Vol voor Vitaal en het initiatief Fitste Bedrijf van Den Haag (www.fbdh.nl).