Den Haag eerste G4-gemeente met Ondernemersagenda voor lokaal mkb

Wethouder Economie Richard de Mos introduceert namens het College van Den Haag de Haagse Ondernemersagenda. Een programma boordevol actiepunten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat, om het Haags midden- en kleinbedrijf te versterken. De gemeente legt de lat hoog: Den Haag wil de meest ondernemersvriendelijke stad van Nederland zijn. Vernieuwend aan de agenda is de gekozen insteek op levensfase in plaats van een sectorale benadering.

Met de Haagse Ondernemersagenda versterkt de gemeente haar dienstverlening. De gemeente wil voortbouwen op bestaande successen zoals het Ondernemersportaal en Steenworp. En tegelijkertijd wil de gemeente met nieuwe projecten inspelen op de behoeften van ondernemers en daarmee urgente kwesties aanpakken zoals het vinden van goed personeel, mogelijkheden voor financiering, en inspelen op de uitdagingen van de toekomst zoals digitalisering en digitale veiligheid.

Den Haag gaat onder andere toewerken naar één centraal aanspreekpunt waar ondernemers terecht kunnen voor alle zaken die zij met de gemeente willen regelen. Daarnaast wordt de communicatie over regels beter: heldere uitleg, eenvoudige procedures en duidelijkheid over wat wel en niet mag. Ook gaat de gemeente ondernemers meer ondersteunen bij het starten en doorgroeien door middel van speciale programma’s zoals het organiseren van een Ondernemersschool, bootcamps en ambachtsacademies.

Helft van de Haagse banen
Wethouder De Mos is blij met de agenda. “Het Haagse mkb is goud waard en is de motor van onze lokale economie. Samen zorgen deze bedrijven voor ruim van de helft van de Haagse banen. Dit moeten wij koesteren en faciliteren en daarom zetten we flink in op onze dienstverlening. In veel gevallen gaat het om het makkelijker maken van praktische zaken zodat ondernemers zich kunnen richten op waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen!”

Afgelopen jaar introduceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het mkb-actieplan. Den Haag is de eerste grote stad in Nederland die nu een dergelijke actieagenda op lokaal niveau introduceert. Diverse mkb-organisaties onderstrepen het belang van de Ondernemersagenda.

Goede aanzet
Henk Kool, voorzitter van de onafhankelijke denktank Economic Board The Hague, vindt de Ondernemersagenda een goed plan: “Goed dat de gemeente niet alleen werkt aan een visie maar ook aan een concrete uitvoeringsagenda. Het midden- en kleinbedrijf is de belangrijkste banenmotor in Den Haag en moeten zo goed mogelijk worden geholpen. Daar is deze agenda een hele goede aanzet toe.”

“De kracht van de ondernemersagenda van gemeente Den Haag ligt in het stroomlijnen van informatie en uitvoering van beleid gericht op de ondernemers zelf,” aldus Kim Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag. “Ook zien wij aanknopingspunten vanuit MKB Den Haag om de samenwerking te intensiveren middels een uitvoeringsagenda gericht op de communicatie, beleid zzp’ers en kennisdeling. MKB Den Haag ondersteunt de ondernemersagenda en verbindt hiermee de ondernemer met de gemeente Den Haag.”

Hans Biesheuvel, medeoprichter ONL voor Ondernemers: “De Haagse economie bestaat voor meer dan de helft uit bedrijven van MKB-ondernemers. Zij creëren banen, zorgen voor innovatie en nemen maatschappelijke initiatieven. Een heldere mkb-agenda is belangrijk voor deze mensen. Zo kunnen wij gezamenlijk Den Haag ondernemender maken.”

Over de Haagse Ondernemersagenda
De agenda richt zich op ondernemers tot 100 werknemers, van starters, doorgroeiers en gevestigde bedrijven, van familiezaak tot zzp‘er, in alle branches: van ondernemer in de zorg tot aannemer in de bouw en van creatieve designer tot kroegbaas. De actiepunten zijn gebundeld in vier speerpunten: dienstverlening, starten, groeien en een gebiedsaanpak om lokaal ondernemerschap te versterken. In de gebieden Zuidwest en Haags Veen zit meer economische kracht dan dat er nu uitkomt.

De volledige Haagse Ondernemersagenda is te lezen op: Haagse ondernemersagenda ‘De ondernemer centraal’

Door | 09-04-2019 | Uncategorized | 0 reacties
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver: