Aanbestedingen

U bevindt zich hier:  Home/Aanbestedingen

Aanbestedingen

Aanbesteden is en blijft een speerpunt van en voor MKB Den Haag. MKB Den Haag is als lid van de stuurgroep al actief binnen de Taskforce Aanbesteden. Hiermee willen wij de kansen vergroten voor Haagse ondernemers om opdrachten bij de Gemeente Den Haag te krijgen. Wij signaleren veel verbeterpunten als het gaat om inhoudelijke communicatie over mogelijkheden en procedures
vanuit de gemeente. We zijn daarover in gesprek met de gemeente Den Haag. Ook gaan we dit onderwerp in 2017 bij onze leden op een actieve wijze verder onder de aandacht brengen. Dit zullen we onder meer doen op onze website, via bijeenkomsten en via nieuwsbrieven. Thema’s zijn oa:

  • De Circulaire Economie;
  • Meervoudig onderhands aanbesteden (Aanbestedingen onder de drempel): hoe weet men mij te vinden?
  • Veranderingen in de Aanbestedingswet; wat betekent dit voor mij?